Revetlla de Sant Joan 2017 a Orpí

Publicat a Govern per Ajuntament. No hi ha comentaris

Publicació al Tauler electrònic de la modificació puntual de les normes subsidiàries del sector Sant candia

Seguiu el següent enllaç per accedir-hi
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=112774&idens=815210007

Publicat a Govern per Ajuntament. No hi ha comentaris

Anuncis al Bopb ajuntament mes de Juny

Podeu consultar els anuncis al Bopb de l’Ajuntament d’Orpí d’aquest mes de juny

Us informem que l’alcadessa s’absentarà del municipi per circumstancies familiars fins el 15 de juny de 2017

Anunci substitució alcaldia

Anunci sobre aprovació del plec de clàusules i licitació de contracte d’obra de la “FASE 1 DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ AL NUCLI DE SANTA CÀNDIA”

‘obra

Publicat a Govern per Ajuntament. No hi ha comentaris

Fira i Aplec de les Bresques 2017

Publicat a Govern per Ajuntament. No hi ha comentaris

L’Associació de propietaris forestals informa

L’Associació de propietaris forestals ha demanat a l’Ajuntament d’Orpí si es pot informar als orpinencs sobre la presentació del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal conjunt corresponent al nostre municipi.

La redacció d’aquesta Pla ha estat promoguda per l’Associació de Propietaris Forestals Serres Miralles-Orpinell, amb el suport del Centre de la Propietat Forestal (Generalitat de Catalunya) i l’Ajuntament d’Orpí.

El Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal conjunt (PTGMFc) és una eina de planificació forestal territorial que cerca ordenar i donar resposta, des de la planificació, als objectius de gestió comuns que es poden plantejar en el marc d’una Associació de propietaris forestals i en un marc territorial coherent i continu. També és una eina que facilita l’entrada a la planificació forestal de les propietats privades que, per dimensió, possibilitats productives o tipologia de propietat, més difícilment s’animarien a fer una planificació individual i una gestió de les forests.

La finalitat dels Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal és facilitar i millorar la gestió de les finques forestals privades, maximitzant-ne la rendibilitat en béns i/o serveis en el marc de la gestió forestal sostenible d’acord amb els objectius d’integrar i compatibilitzar els elements de multifuncionalitat.

Per tal de facilitar l’assistència la sessió informativa es durà a terme en dues dates:

-Vilanova del Cami, dijous 27 d’abril a les 19 h

Lloc: Centre d’Innovació ANOIA, edifici Promoció Econòmica, carrer dels Impressors, 12, 08788 VILANOVA DEL CAMÍ, (costat ABACUS)

-Sta Maria de Miralles, dissabte 29 d’abril a les 10 h

Lloc: Ajuntament de Santa Maria de Miralles

Els actes comptaran amb la presència dels següents ponents:

Sr. Juan Luis Abian Perruca
Director Gerent del Centre de la Propietat Forestal

Sr. Jaume Olivella Domingo
President de l’Associació Propietaris Forestals serres Miralles-Orpinell

Sr. Ricard Farriol Almirall
Cap d’Àrea de Planificació Forestal, CPF

Sr. Simó Serra Albert
Enginyer Tècnic Forestal redactor dels Plans Conjunts

En cas de no poder assistir o si desitjeu informació personalitzada us podeu dirigir al correu de l’Associació pla.conjunt@miralles-orpinell.org i/o consultar el web www.miralles-orpinell.org.

Carta-als-Propietaris-ajuntament

Publicat a Govern per Ajuntament. No hi ha comentaris