Urbanisme

Anunci d’aprovació definitiva del projecte Urbanització del nucli de santa Càndia

Publicat per on 8 setembre 2016 at 8:49 pm

Ajuntament d’Orpí ANUNCI de l’Ajuntament d’Orpí, sobre l’aprovació definitiva del projecte d’obres ordinàries Urbanització del nucli de Santa Càndia, fase 1 El Ple de l’Ajuntament d’Orpí, en data 6 de setembre de 2016, va adoptar els següents acords, els quals es transcriuen a continuació: “PRIMER.- Desestimar les al·legacions segona i tercera, formulades pels senyors Jordi […]

Projecte d’obra d’urbanització del nucli de Santa Càndia

Publicat per on 10 agost 2016 at 12:51 am

Us informem que el passat 26 de juliol es va aprovar el projecte d’obra “Urbanització del nucli de Santa Càndia Fase 1” i està disponible per poder consultar a l’Ajuntament fins el 31 de d’agost de 2016 i dins del termini del qual es podran presentar al.legacions. Donat que l’Ajuntament està tancat fins el 23 […]

Anunci d´aprovació del “projecte Urbanització del nucli de Santa Càndia. Fase 1”.

Publicat per on 27 gener 2015 at 2:56 pm

Es sotmèt a informació pública el projecte d´obra ordinària titulat ” Urbanització del nucli de Santa Càndia. Fase 1″, aprovat en Ple de l´Ajuntament d´Orpí en la sessió de data 18 de desembre de 2014, així com la relació de béns i drets que s´expropien per l´execució del projecte esmentat, la qual s´inclou com a […]

Acció de Govern 2012 (Resum)

Publicat per on 30 juliol 2012 at 10:51 pm

Situació comptable a juny de 2011 Al iniciar la legislatura com equip de govern, les comptabilitats de l’any 2008, 2009, 2010, es troben per tancar, això ens genera dificultats alhora de saber realment a on ens trobem econòmicament , aquesta situació provoca que la generalitat no ens pagui el Fons català de cooperació de tots […]

Jornada informativa: Acció de govern

Publicat per on 5 juny 2012 at 11:16 pm

El proper dia 9 de juny a les 19: 30 h de la tarda, a la Sala Polivalent de l´Ajuntament d’Orpí es farà una reunió informativa per part dels Regidors de l’Ajuntament. L’objectiu és poder informar de la feina que s’ha fet en aquest primer any de legislatura (situació econòmica actual de l’Ajuntament, obres projectades […]