Urbanisme

Inici de les obres 1ª Fase de la urbanització del nucli de Santa Càndia

Publicat per on 27 novembre 2017 at 9:36 am

El passat més d´octubre es va iniciar la 1ª fase de les obres d´urbanització del nucli de Santa Càndia al municipi d´Orpí. Actualment el nucli de Santa Càndia no està urbanitzat, les edificacions al centre del nucli son antigues, i en destaquen els buit i les traces de les antigues construccions. En aquest sentit, és […]

Anunci d’aprovació definitiva del projecte Urbanització del nucli de santa Càndia

Publicat per on 8 setembre 2016 at 8:49 pm

Ajuntament d’Orpí ANUNCI de l’Ajuntament d’Orpí, sobre l’aprovació definitiva del projecte d’obres ordinàries Urbanització del nucli de Santa Càndia, fase 1 El Ple de l’Ajuntament d’Orpí, en data 6 de setembre de 2016, va adoptar els següents acords, els quals es transcriuen a continuació: “PRIMER.- Desestimar les al·legacions segona i tercera, formulades pels senyors Jordi […]

Projecte d’obra d’urbanització del nucli de Santa Càndia

Publicat per on 10 agost 2016 at 12:51 am

Us informem que el passat 26 de juliol es va aprovar el projecte d’obra “Urbanització del nucli de Santa Càndia Fase 1” i està disponible per poder consultar a l’Ajuntament fins el 31 de d’agost de 2016 i dins del termini del qual es podran presentar al.legacions. Donat que l’Ajuntament està tancat fins el 23 […]

Anunci d´aprovació del “projecte Urbanització del nucli de Santa Càndia. Fase 1”.

Publicat per on 27 gener 2015 at 2:56 pm

Es sotmèt a informació pública el projecte d´obra ordinària titulat ” Urbanització del nucli de Santa Càndia. Fase 1″, aprovat en Ple de l´Ajuntament d´Orpí en la sessió de data 18 de desembre de 2014, així com la relació de béns i drets que s´expropien per l´execució del projecte esmentat, la qual s´inclou com a […]

Acció de Govern 2012 (Resum)

Publicat per on 30 juliol 2012 at 10:51 pm

Situació comptable a juny de 2011 Al iniciar la legislatura com equip de govern, les comptabilitats de l’any 2008, 2009, 2010, es troben per tancar, això ens genera dificultats alhora de saber realment a on ens trobem econòmicament , aquesta situació provoca que la generalitat no ens pagui el Fons català de cooperació de tots […]