Hisenda

Pressupostos 2.013

Publicat per on 15 octubre 2013 at 3:09 pm

En els arxius adjunts hi figuren els Pressupostos de l´Ajuntament d´Orpí per aquest any 2.013. PRESSUPOSTOS INGRESSOS 2013 PRESSUPOSTOS DESPESES 2013

Calendari fiscal 2013

Publicat per on 4 febrer 2013 at 11:27 pm

Calendari CONCEPTE PERÍODE DE PAGAMENT 2013 DATES IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS -NO DOMICILIATS 05/04 – 05/06 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 1A FRACCIÓ -DOMICILIATS 03/06 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 2A FRACCIÓ -DOMICILIATS 04/11 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 05/09 – 05/11 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS 05/09 – 05/11 IMPOST […]

Acció de Govern 2012 (Resum)

Publicat per on 30 juliol 2012 at 10:51 pm

Situació comptable a juny de 2011 Al iniciar la legislatura com equip de govern, les comptabilitats de l’any 2008, 2009, 2010, es troben per tancar, això ens genera dificultats alhora de saber realment a on ens trobem econòmicament , aquesta situació provoca que la generalitat no ens pagui el Fons català de cooperació de tots […]

Pressupostos 2012

Publicat per on 14 juny 2012 at 10:03 am

Ingressos 1.- IMPOSTOS DIRECTES 80.524,58 2.- IMPOSTOS INDIRECTES 2.000,00 3.- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 85.025,23 4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS 85.078,05 5.- INGRESSOS PATRIMONIALS 400,00 7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 89.562,56   Baixar-vos tot el document (pdf) Despeses 1.- DESPESES DE PERSONAL 56.573,05 2.- DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 126.916,11 3.- DESPESES FINANCIERES 2.072,30 4.- […]

Jornada informativa: Acció de govern

Publicat per on 5 juny 2012 at 11:16 pm

El proper dia 9 de juny a les 19: 30 h de la tarda, a la Sala Polivalent de l´Ajuntament d’Orpí es farà una reunió informativa per part dels Regidors de l’Ajuntament. L’objectiu és poder informar de la feina que s’ha fet en aquest primer any de legislatura (situació econòmica actual de l’Ajuntament, obres projectades […]