Promoció econòmica

Gemma Pons i Mestres.

Promoció Econòmica, Comunicació i Turisme.

e-mail: gemmapons@orpi.cat