Alcaldia

Representants de l’Ajuntament als òrgans col·legiats:

EL CONSORCI LOCALRET

Sra.Regidora Sandra Tort i Jové

 

AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS DE CARME-ORPÍ PEL SOSTENIMENT DE LA SECRETARIA EN COMÚ

Senyora Alcaldessa Imma Palet i Rubió

 

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA PER A L’ATENCIÓ DELS MINUSVÀLIDS PSÍQUICS DE LA COMARCA DE L’ANOIA

Senyora Alcaldessa Imma Palet i Rubió

Senyora regidora Sandra tort i Jové.

 

AGRUPACIÓ DEFENSA FORESTAL CARME-ORPÍ

Senyor regidor Martí Leja i Bartrolí.

 

AQÜIFER CARME – CAPELLADES

Senyora Alcaldessa Imma Palet i Rubió