Alcaldia

Representants de l’Ajuntament als òrgans col·legiats:

EL CONSORCI LOCALRET

Sandra Tort Jové

 

AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS DE CARME-ORPÍ PEL SOSTENIMENT DE LA SECRETARIA EN COMÚ

Imma Palet Rubió

 

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA PER A L’ATENCIÓ DELS MINUSVÀLIDS PSÍQUICS DE LA COMARCA DE L’ANOIA

Sandra Tort Jové.

 

AGRUPACIÓ DEFENSA FORESTAL CARME-ORPÍ

Daniel Sánchez Lorenzo .

 

AQÜIFER CARME – CAPELLADES

Daniel Sánchez i Lorenzo