Informació Organisme Autònom de Gestió Tributària

En el següent arxiu trobareu el document on s´explica com realitzar el pagament a l´ORGT,d´un document caducat.
I en l´enllaç de sota s´explica com treure un nou document de pagament de les liquidacions i provisions de constrenyiment, que també tinguin una data caducada.

Document explicatiu pagament document caducat

https://orgtn.diba.cat/ca/Home/noticia?codi=7115

Deixa el teu comentari