L’Associació de propietaris forestals informa

L’Associació de propietaris forestals ha demanat a l’Ajuntament d’Orpí si es pot informar als orpinencs sobre la presentació del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal conjunt corresponent al nostre municipi.

La redacció d’aquesta Pla ha estat promoguda per l’Associació de Propietaris Forestals Serres Miralles-Orpinell, amb el suport del Centre de la Propietat Forestal (Generalitat de Catalunya) i l’Ajuntament d’Orpí.

El Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal conjunt (PTGMFc) és una eina de planificació forestal territorial que cerca ordenar i donar resposta, des de la planificació, als objectius de gestió comuns que es poden plantejar en el marc d’una Associació de propietaris forestals i en un marc territorial coherent i continu. També és una eina que facilita l’entrada a la planificació forestal de les propietats privades que, per dimensió, possibilitats productives o tipologia de propietat, més difícilment s’animarien a fer una planificació individual i una gestió de les forests.

La finalitat dels Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal és facilitar i millorar la gestió de les finques forestals privades, maximitzant-ne la rendibilitat en béns i/o serveis en el marc de la gestió forestal sostenible d’acord amb els objectius d’integrar i compatibilitzar els elements de multifuncionalitat.

Per tal de facilitar l’assistència la sessió informativa es durà a terme en dues dates:

-Vilanova del Cami, dijous 27 d’abril a les 19 h

Lloc: Centre d’Innovació ANOIA, edifici Promoció Econòmica, carrer dels Impressors, 12, 08788 VILANOVA DEL CAMÍ, (costat ABACUS)

-Sta Maria de Miralles, dissabte 29 d’abril a les 10 h

Lloc: Ajuntament de Santa Maria de Miralles

Els actes comptaran amb la presència dels següents ponents:

Sr. Juan Luis Abian Perruca
Director Gerent del Centre de la Propietat Forestal

Sr. Jaume Olivella Domingo
President de l’Associació Propietaris Forestals serres Miralles-Orpinell

Sr. Ricard Farriol Almirall
Cap d’Àrea de Planificació Forestal, CPF

Sr. Simó Serra Albert
Enginyer Tècnic Forestal redactor dels Plans Conjunts

En cas de no poder assistir o si desitjeu informació personalitzada us podeu dirigir al correu de l’Associació pla.conjunt@miralles-orpinell.org i/o consultar el web www.miralles-orpinell.org.

Carta-als-Propietaris-ajuntament

Deixa el teu comentari