Subvenció per al transport escolar 2016

Us volem informar que l’Ajuntament d’Orpí convoca els ajuts econòmics de caràcter universal, de suport a la família i a l’educació dels infants subvencionant el transport escolar de la franja del migdia del curs 2016, destinada als alumnes residents al municipi d’Orpí que assisteixen a l’escola CEIP serra de Coll-Bas del municipi de Carme amb càrrec als pressupostos de l’Ajuntament d’Orpí per a l’any 2016 i obrir termini per presentació de sol·licituds fins el 30/06/2016.

Les persones interessades han de presentar la seva sol·licitud mitjançant model d’instància normalitzat que s’haurà de presentar acompanyat de la següent documentació:
– Fotocopia del D.N.I del sol·licitant.
– Documentació acreditativa d’estar matriculat al curs escolar 2015/2016 del CEIP serra de Coll-Bas.
– Dades del compte bancari al que s’ha de transferir l’import de la subvenció que eventualment es pogués concedir.
– Certificació acreditativa d’empadronament de l’alumne que s’unirà d’ofici a la sol·licitud presentada.

El termini per la presentació de les sol·licituds és fins el 30 de juny de 2016.

S´han actualitzat les bases de la subvenció per al transport, ja que hi havia un error quan s’especificava que s’havia d’estar matriculat al curs 2015/2016 del CEIP serra de coll-bas. El correcte és per al curs 2016/17, ja que aquesta subvenció s’otorga per al període que compren des del setembre al desembre de 2016 (essent el curs de setembre de 2016 fins el juny de 2017).
Així doncs les bases ja estan corregides i ja està publicat al BOP.

Per a més informació consultar les bases a: Bases subvencions transport

Deixa el teu comentari