Orpí ja disposa del Mapa de Patrimoni Cultural

La Diputació de Barcelona ha lliurat el mapa de Patrimoni Cultural d´Orpí, a l´Ajuntament, fruit d´un conveni signat amb el municipi. En aquest treball s´han inventariat 133 elements del patrimoni cultural i natural del terme. El mapa de Patrimoni Cultural té per objecte la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural i natural d´un municipi i la seva valoració, permentent així que l´Ajuntament estableixi mesures per garantir la seva protecció i conservació, així com planificar la seva rendibilització social. Dels 133 elements , el 81% correspon a patrimoni immoble ( edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), un 5% és moble ( col.leccions, objectes i elements urbans), 5% documental ( fons documentals i d´imatges), un 4% inmaterial ( manifestacions festives, tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals) i un 5% natural ( zones d´interès natural i espècimens botànics singulars). Aquest Mapa ha estat realitzat per l´empresa INSITU,SCP amb la col.laboració de diferents persones del municipi i de l´Ajuntament que han aportat els seus coneixements fruit de la seva recerca.

El proper diumenge 26 d´abril amb motiu de l´Aplec de les Bresques de Santa Càndia es farà la presentació.

Deixa el teu comentari