Anunci d´aprovació del “projecte Urbanització del nucli de Santa Càndia. Fase 1”.

Es sotmèt a informació pública el projecte d´obra ordinària titulat ” Urbanització del nucli de Santa Càndia. Fase 1″, aprovat en Ple de l´Ajuntament d´Orpí en la sessió de data 18 de desembre de 2014, així com la relació de béns i drets que s´expropien per l´execució del projecte esmentat, la qual s´inclou com a annex al present anunci.

Clicant sobre l´arxiu podeu trobar la informació.

Anunci d’aprovació inicial projecte urbanització del nucli de Santa Candia, Fase 1 (1) (1)

Deixa el teu comentari