Recuperació del camí de la riera

RECUPERACIÓ DEL CAMÍ DE LA RIERA

S´han donat per finalitzats els treballs corresponents a la Fase 1 : Recuperació del camí de la riera de Carme al llarg del terme municipal d´Orpí. L´Ajuntament d´Orpí, vol promoure un conjunt d´actuacions d´arranjament i millores orientades a fomentar el turisme i la millora de l´entorn natural del municipi. El Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, va obrir una convocatòria d´ajuts per al finançament d´actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya. El cost del projecte d´aquesta fase ha estat de 15.533,30 subvencionats, i en aquesta primera fase els treballs han consistit en la recuperació i senyalització del camí del punt de creuament al riu (UTM; X381712.3 – Y45908010.5) fins al nucli de Sta Càndia, i del tram de Santa Càndia fins als Gorgs de Sta Càndia. Les accions que s´han realitzat han estat de condicionament del sender, esbrossada i eliminació d´obstacles, abalissament i senyalització d´àrees sensibles, instal.lació de plafons informatius, de recomanacions i divulgatius, i instal.lació de fileres d´estaques unides amb corda. L´objectiu del projecte general  és el de recuperar i senyalitzar el camí que segueix la riera de Carme des dels límits amb el terme municipal de Santa Maria de Miralles. Recuperació de la resclosa i les canalitzacions de reg que havien estat en funcionament i actualment estan en desús , i dinamitzar la zona de Can d´en Pont.

Deixa el teu comentari