Nota informativa servei de recollida de residus

 

L´Ajuntament d´Orpí, té delegats els serveis de recollida de residus municipals al Consell Comarcal de l´Anoia. Concretament les fraccions que es recullen en contenidors al carrer: rebuig, envasos lleugers, paper, cartró, vidre, voluminosos i trastos vells.

Actualment, ens veiem en la necessitat de replantejar alguns aspectes del servei per tal d´adaptar-lo a les necessitats reals i optimitzar-ne el cost, tant econòmic com ambiental, cal recalcar que en aquest 2.014 no s´han apujat les taxes. Per aquest motiu s´ha realitzat un estudi d´optimització del servei de recollida de residus municipals del nucli i disseminats, tant pel que fa a la freqüència de buidat dels contenidors, com a nombre i ubicació d´aquests. Després de la inspecció dels contenidors durant varis dies, creiem que la millor proposta és la de disminució de la dotació de contenidors actual, mantenint la freqüència de la recollida en dos cops a la setmana, d´aquesta manera es recolliran amb una capacitat superior a l´actual.

Es reubicarà un punt de recollida selectiva a Sta Càndia, incorporant un contenidor per paper i cartró i un d´envasos de plàstic, a més del de vidre i rebuig existents.

 

Deixa el teu comentari