Calendari Fiscal 2.014

Els tributs més importants que l´ORGT recapta per a aquest ajuntament són els següents:

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS -NO DOMICILIATS DEL 04/04-04/06

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS -1A FRACCIÓ-DOMICILIATS 02/06

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS -2A FRACCIÓ-DOMICILIATS 03/11

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS  DEL 05/09 AL 05/11

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS DEL  05/09 AL 05/11

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNCIA DEL  03/02 AL 03/04

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES DEL  05/09 AL 05/11

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS  DEL 04/04 AL 04/06

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS  DEL 04/04 AL 04/06

TAXA PER SERVEI DE CLAVEGUERAM DEL 04/04 AL 04/06

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D´AIGUA -4T TRIMESTRE 2013 DEL 03/02 AL 03/04

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D´AIGUA -1R TRIMESTRE  DEL 02/05 AL 02/07

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D´AIGUA -2N TRIMESTRE DEL 01/08 AL 01/10

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D´AIGUA -3R TRIMESTRE DEL 05/11 AL 07/01

 

 

Deixa el teu comentari