Ple extraordinari gener 2013

Us dono trasllat de la convocatòria per la sessió extraordinària del Ple de la Corporació, que es detalla a continuació, per tal de tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia que figuren relacionats tot seguit:

ORDRE DEL DIA I PART DISPOSITIVA

1.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT D’ORPÍ PER A L’EXERCICI 2013

2.- APROVACIÓ CONVENI MARC D’ADHESIÓ A LA XARXA LOCAL DE CONSUM AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Orpí, 28 de gener de 2013

Deixa el teu comentari