Acció de Govern 2012 (Resum)

Situació comptable a juny de 2011

Al iniciar la legislatura com equip de govern, les comptabilitats de l’any 2008, 2009, 2010, es troben per tancar, això ens genera dificultats alhora de saber realment a on ens trobem econòmicament , aquesta situació provoca que la generalitat no ens pagui el Fons català de cooperació de tots aquest anys i l’estat també deixa de fer-ho. Per tant tots els esforços es centren a posar el dia la comptabilitat ,ja que d’això en depèn que l’ajuntament tinguin liquiditat per tal d’enfrontar les despeses del dia dels serveis municipals.

Inicialment s’aconsegueix tancar comptabilitats dels anys 2008 i 2009, això suposa que l’ajuntament rebi de la generalitat , uns 80.000 euros, s’aconsegueix també a través del contactes que tenim amb el delegat del Govern, Jordi Moltó, que va venir el nostre municipi, i li manifestem la nostre situació econòmica, i que es necessari que la generalitat ens ingressi aquest diners pendents, això si, l’ajuntament, ja, havent acomplert la feina.
Es continua treballant, i a dia d’avui ja tenim tancades les comptabilitats de l’any 2010 i 2011. S’ha fet un gran esforç, però era molt necessari ja que sense aquest diners l’ajuntament no podria prestar el serveis bàsics del municipi.

Conveni de deute amb el consell Comarcal

Un altre problema afegit a la situació econòmica, es el deute que ens trobem pendent de pagament al consell comarcal, aquesta entitat presta el serveis d’escombraries municipal, serveis tècnics ( arquitecte, enginyer) i serveis social, són serveis que presta el consell comarcal, però que l’ajuntament a de pagar el seu cost.
Ens trobem un deute acumulat, dels anys 2003,2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i part del 2011, això genera un deute de més de uns 92.000 euros, cal dir que a finals de 2011 ja es va fer un avançament de diners per pagar aquest conveni, sinó el deute seria molt més gran. Aquest diners pendents de pagament s’ha fet un conveni de pagament a 4 anys. Aquest deute s’ha de pagar, ja que tot i l’impagament durant tants anys, el consell comarcal no ha deixa’t de prestar el seus serveis.

Personal Ajuntament

Convocatòria publica de plaça de personal de la neteja.
Pla d’ocupació de la generalitat, treballador ,que ha fet el manteniment de diferents parts del poble.

Relacions institucionals

Es visita a la Generalitat , la directora de polítiques ambientals, Marta Sobirà i el cap dels serveis territorials d’Urbanisme, Ricard Torres, mostrant la nostre posició contraria, enfront el parc eòlic, i no conforme a les seves resolucions.
Amb el Sr. Ricard Torres, varem parlar també, de la sol.licitut d’ampliació de la industria de can serra, i la possibilitat de fer-ho , ja que la Generalitat ha de donar la autorització per ampliació de la zona industrial, i els requisits que se’ls exigeix a l’empresa per fer-ho, també va estar en una reunió de treball aquí Orpí, visitant la industria de Can serra i posteriorment va visitar el nucli de Sta. Càndia, per tal que pogués veure el futur projecte d’arranjament del nucli històric de Sta. Càndia i la necessitat que te de millora aquest nucli, ja que es l’únic nucli del municipi que no té el serveis mínims per ser un nucli habitable.

Obres realitzades

Cementiri Municipal, obra amb finançament del puosc 2007, el 95%, obra que havíem d’adjudicar a finals d’any sinó perdíem el diners i era una obra molt necessària, ja que el cementiri estava en molt mal estat. Aquesta obra ja està totalment finalitzada.

Obres en projecte

Inici del carrer de les vinyes, en qual el veïns aporten un 90% de contribucions especials del total de l’obra, en aquesta obra s’ha destinat una subvenció de 11000 euros, per tal de rebaixar el cost total, ja que en la majoria d’obres de carrers d’aquest municipi, no s’han pagat quasi contribucions especial, degut a que han estat finançades quasi en la seva totalitat de l’obra i hem cregut convenient destinar-hi aquesta subvenció.

Bòxers escombraries, obra finançada 100% per xarxa diputació.

Obra Sta. Càndia. Es realitza l’avantprojecte, amb finançament 100% per part de puosc,

Assistent Social

Servei d’assistent social amb cita prèvia que es pot demanar trucant a l´Ajuntament o via mail, pot venir cada primer dimecres de mes.

Tallers per a la gent gran

En aquest període s´han impulsat activitats per a la gent gran. Concretament el mes de gener gràcies a un conveni amb el consell comarcal es va iniciar un taller de gimnàstica de manteniment per a majors de 60 anys, amb una durada de 8 sessions, a càrrec de l´Ajuntament. Donada la demanda per part dels usuaris de voler seguir, se’n va fer un altre de gimnàstica i ara s´ha iniciat un de memòria que finalitzarà el mes vinent. En un principi es va acordar que l´Ajuntament pagaria la meitat i l´altra meitat la pagarien els usuaris, però finalment serà gratuït (l’Ajuntament pagarà la totalitat). De cara al mes de setembre ( coincidint amb el període escolar de setembre a juny) s´ha fet la proposta de poder fer classes de gimnàstica una vegada per setmana i fer dos grups si hi ha prou demanda, un de la gent gran i un per la gent jove en diferents horaris. Estem en contacte amb una noia que ja va a Miralles i una vegada tinguem concretats els horaris que vagin millor a tothom us podrem informar de com queda l´activitat. També intentarem promoure excursions, museu de la pell d’Igualada, coves del Salnitre a Collbató…, cursos per aprendre a ballar sardanes.

Servei de mediació ciutadana

Des de el consell comarcal s´ofereix als municipis un servei gratuït de mediació ciutadana que té com a objectiu promoure la resolució de conflictes derivats de la convivència ciutadana, familiars, veïnals i escolars, i que es puguin resoldre sense arribar a contingències judicials. La persona mediadora es posa en contacte amb les parts per tal de poder solucionar el conflicte i estalviar temps i diners. Es poden derivar els casos via e-mail mitjançant la fitxa de derivació, o els ciutadans es poden adreçar directament. L´horari del servei de mediació és:   dimarts de 8h a 15h i de 16’30h a 19h / dimecres de 8h a 14h/ dijous de 8h a 15h , i el e-mail és mediació@anoia.cat.

En aquest temps hem considerat que l´Ajuntament és un espai obert a tothom, per tant aquesta sala també l´aprofitem com a ludoteca els diumenges per la tarda, es pot venir a escolar música, mirar la tele…

Marc Cultural

Recuperació d’actes lúdics i festius als diferents espais del poble, principalment dinars i sopars ( revetlla , festa major, festa infantil de l´escuma ) que s´han fet a les places. Pensem que ´han de repartir els actes en els diferents espais del municipi. L´Aplec ja es fa a Sta Càndia, a Orpí, es fan missa una vegada al mes, alternant amb Sta. Càndia. S´ha recuperat la Matança del porc, que fa molts anys que s´havia fet, i que gràcies a la col.laboració de les persones del municipi i de les poblacions dels voltants va ser un èxit.

Comissió de festes

S´ha refermat com a òrgan independent de l´Ajuntament. Gestiona i organitza tots els actes fent una gran feina, ja que en cada acte s´aplega molta gent i suposa molta organització per tal que tot surti bé. Aquest any segurament per la revetlla es podran estrenar taules noves, una inversió feta conjuntament entre la Comissió de Festes i l´Ajuntament. Més endavant i si la situació ho permet s´intentaran adquirir cadires.

Recuperació de la figura de les dones que fan el manteniment de les esglésies, de Sta. Càndia i d’Orpí i quan son les festes assenyalades tot és a punt.

També hi ha una altre òrgan independent de l´Ajuntament que treballa amb temes diversos municipals, que està format per gent del municipi. Encara no està constituït com a tal Patronat, comissió participativa…, però estan treballant actualment en diversos temes que ja explicaran en el seu moment. Una de les coses de les que s´han encarregat ha estat la de reprendre l´anuari que s´havia fet conjuntament amb Carme .Ja s´està recopilant informació i fotos des de principi d’any.

Continuant amb la promoció cultural del municipi i concretament en l´aplec de les bresques, es vol potenciar com a fira encarada en el sector de la mel. Aquest any es va fer una mica d´exposició i algunes parades. Es va demanar una subvenció que ens han concedit, i de cara als propers anys intentarem potenciar el màxim possible. Es va contactar amb gent que fa mel que va a fires i per aquest any ja tenien el seu calendari fet, però de cara a l´any vinent intentarem que puguin venir a l’aplec.

Comunicació

Desactivar la web i el domini aorpi.com, recuperació del domini orpi.cat. Implantació del programari necessari per disposar d’una web moderna, dinàmica, interactiva per respondre a un plantejament funcional i obert.

 • Calendaris diversos (festes, impostos i taxes, serveis varis, etc)
 • Newsletters via e-mail per estar informat de les notícies que es generen.
 • Plens enregistrats per poder-los escoltar.
 • Etc.

Implantació de les funcionalitats d’administració electrònica (E-Tram). Els tràmits que es poden fer online són:

 • Instància genèrica
 • Cita amb càrrec electe o tècnic municipal.
 • Queixes/ suggeriments/ incidències.
 • Volant d’empadronament actual.
 • Volant d’empadronament històric.
 • Volant de convivència actual.
 • Volant de convivència històric.

Per una major eficàcia en la organització del treball dels regidors s’han contractat quatre terminals mòbils.

Esports

Dins la nostra política de donar valor al nostre territori natural i fer-ne una difusió per donar a conèixer Orpí a  la comarca, varem recolzar i treballar per què la cursa de muntanya Santa Càndia Amunt fos un esdeveniment singular i de renom dins del circuit de curses d’aquesta especialitat.

Via Pública

Gràcies al Pla d’ocupació de la Generalitat de Catalunya, l’ajuntament d’Orpí ha pogut comptar amb una plaça 100% subvencionada d’una persona de manteniment i jardineria pels espais públics. El municipi d’Orpí no disposa d’aturats de llarga durada i a la plaça els candidats varen ser dels municipis veïns de Carme, La Pobla de Claramunt i Capellades. Des de L’Ajuntament es va encarar aquesta possibilitat com una eina per poder dignificar els nuclis urbans i els espais naturals. Mantenir el municipi endreçat suposa una major cura per part dels mateixos veïns vers els espais públics, un enriquiment del municipi i una repercussió social beneficiosa pel que fa al sentit de responsabilitat i apreciació dels espais comunitaris.

Servei d’escombraries:

S’ha establert una relació directe amb el departament corresponent del Consell Comarcal i també amb l’empresa que ens realitza el servei. Gràcies a aquesta millora de la comunicació hem ajustat  el servei desplaçant contenidors i reparant els malmesos. Provisionalment s’ha penjat als containers els horaris de recollides.

Servei de neteja de la via pública i jardineria:

S’han establert les funcions, horaris i objectius per fer més eficaç aquest servei.

Servei d’aigües a les masies

Aquest servei és problemàtic ja que es produeixen moltes incidències en aquesta infraestructura. Estem en fase d’estudi de les possibles solucions per aconseguir una xarxa eficient i segura.

També s’ha adquirit una bomba de recanvi per assegurar un temps mínim en la incidència si aquesta s’espatlla.

Hisenda

S’han congelat les taxes i els impostos per aquest any 2012. Estem treballant per regularitzar els llistats dels contribuents per així fer una recaptació més justa pels ciutadans.

Pressupostos 2012. Podeu veure un apartat només d’aquest tema

Economia

Fruit de la voluntat de donar impuls a una economia més sostenible i més acord amb la realitat de territori, s’ha col·laborat amb la associació de propietaris forestals de les serres de Feixes-Miralles. Considerem que la tasca d’aquesta associació serà molt beneficiosa per l’entorn, per la cultura forestal de la zona, per la protecció davant els incendis forestals, per dignificar uns espais de natura de gran vàlua i per la importància estratègica de la biomassa en el sector energètic.

 

Deixa el teu comentari