Ple extraordinari juliol 2012

Sessió extraordinària del Ple de la Corporació  per tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia que figuren a continuació:

Dia: Dimarts, 31 de juliol de 2012
Hores: 21:00

ORDRE DEL DIA I PART DISPOSITIVA

1.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER L’ANY 2013

2.- CONVENI PEL FINANÇAMENT DE LA LINIA DE SUBMINISTRAMENT DE BT AL CARRER DE LES VINYES

3.- CONVENI PER L’EXPROPIACIÓ DE LA LÍNIA DE SUBMINISTRAMENT DE BT AL CARRER DE LES VINYES.

Podeu escoltar-lo:

 

Deixa el teu comentari