Projecte per la planificació de la Gestió Forestal i la prevenció d’incendis a la comarca

Ens fem reso de la nota de premsa de L’associació de propietaris forestals de les serres de Miralles-Orpinell.

La baixa rendibilitat econòmica dels nostres boscos ja fa anys que els ha portat a una situació crítica, amb un risc d’incendi molt elevat i en constant augment. Aquesta realitat, juntament amb les afectacions de les ventades del gener del 2009 i les nevades de març de 2010, van fer que un grup de propietaris forestals de la comarca es reunissin per buscar solucions, i al juliol de 2010 creaven l’Associació de Propietaris Forestals Serres de Miralles-Orpinell.

Formen part de l’Associació els municipis de Bellprat, Carme, La Llacuna, La Pobla de Claramunt, La Torre de Claramunt, Orpí, Santa Margarida de Montbui, Santa Maria de Miralles, Sant Martí de Tous i Vilanova del Camí.

Malauradament aquest estiu ens està deixant constància dels terribles episodis d’incendis forestals en que el foc es mostra cada vegada amb més virulència, on els mitjans i cossos d’extinció de Bombers, GRAF, Forestals i especialment les ADF, que estan sempre en primera línia, es veuen superats per flames de 50 metres a més de posar greument en perill les seves pròpies vides.

La falta de gestió forestal continuada provoca un augment constant tant de la superfície dels nostres boscos com de la densitat de la biomassa. En un país de poca pluja com el nostre, aquests excés de vegetació provoca un estrès hídric per a tots els arbres i arbustos, tenint com a resultat una gran massa compacta del sol fins a la copa dels arbres, molt seca i amb una capacitat inflamable extraordinària.

L’Associació ha estat recolzada des del primer moment per Diputació de Barcelona i els Ajuntaments, signant un Conveni Marc dins el Programa de Desenvolupament Forestal que ha permès disposar ja d’un Inventari Forestal, un Pla Marc, així com d’un finançament anual per la realització de tasques de gestió forestal.

Actualment l’Associació està treballant en la redacció d’un Projecte de Planificació Forestal Conjunta (PTGMFc) per a tot el territori del municipis esmentats. Amb aquest document es pretén ordenar i planificar la gestió forestal per els pròxims 30 anys, proposant els tipus de gestió silvícola més indicada per a cada contrada segons el tipus de bosc i característiques geogràfiques en funció dels objectius marcats. Els dos objectius prioritaris del Pla són la prevenció d’incendis i la millora de l’estructura del bosc, però també inclou altres objectius específics com la producció de serveis socioculturals com la valoració del paisatge i dels elements naturals i dels usos recreatius i de lleure que pugui donar l’entorn forestal.
L’obtenció de biomassa com a producte forestal és evidentment també un punt de mira. En els propers anys es pot convertir en un producte important, però cal que tinguem clar que aquesta oportunitat sols la podrem aprofitar si tenim un full de ruta que ens marqui la gestió forestal a seguir i estem convenientment organitzats, a més d’incrementar entre tots el nombre de calderes i estufes que permetin crear una demanda en proximitat dels nostres productes forestals.
La redacció d’aquest projecte està finançada conjuntament per el Centre de la Propietat Forestal (Gencat) i per Diputació de Barcelona, que a més col.laboren amb mitjans tècnics i recursos propis amb el GRAF i l’Enginyer Forestal Comarcal.

Aquest document s’emmarca dins la nova política forestal de la Generalitat que promou la Planificació Conjunta del Territori i és en aquest moment un dels projectes pioners a Catalunya.

Des de l’Associació es fa una crida a les entitats, persones i propietaris forestals a sumar esforços en aquest projecte conjunt. Per a més informació es pot contactar amb l’Associació al correu info@miralles-orpinell.org o a la web www.miralles-orpinell.org.

Deixa el teu comentari