Pressupostos 2012

Ingressos

1.- IMPOSTOS DIRECTES 80.524,58
2.- IMPOSTOS INDIRECTES 2.000,00
3.- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 85.025,23
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS 85.078,05
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS 400,00
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 89.562,56

 

Ingressos

Baixar-vos tot el document (pdf)

Despeses

1.- DESPESES DE PERSONAL 56.573,05
2.- DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 126.916,11
3.- DESPESES FINANCIERES 2.072,30
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.264,82
6.- INVERSIONS REALS 144.693,70
9.- PASSIUS FINANCERS 6.070,44

 

1 resposta a "Pressupostos 2012"

Deixa el teu comentari