Convocatòria de ple, sessió extraordinària

ORDRE DEL DIA I PART DISPOSITIVA

1.- Proposta d’aprovació definitiva de l’expedient d’examen, censura i aprovació del compte general del pressupost ordinari corresponent als exercicis 2008, 2009 i 2010.

2.- Reconeixement del traçat del camí Santa Maria de Miralles a Orpí (Tam Cal Llens).

3.- Canvi de destinació subvenció POUSC per la rehabilitació del nucli de Santa Càndia.

4.- Ratificar canvi de destinació subvenció XBMQ per urbanització carrer vinyes.

Orpí, 16 d’abril de 2012

Deixa el teu comentari