Ple extraordinari

Per Ordre de la senyora Alcaldessa tinc l’honor de convocar-vos a la sessió extraordinària urgent del Ple de la Corporació, que es detalla al marge, per tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia que figuren a continuació:

Dia: Dijous, 29 de desembre de 2011
Hores: 20:00

ORDRE DEL DIA
1.PROPOSTA D’ACORD D’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA D’AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

Deixa el teu comentari