Ple ordinari de Desembre

Sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es detalla al marge, per tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia que figuren a continuació:

Dia: Dijous, 22 de desembre de 2011 a les 20:00
ORDRE DEL DIA

1.Aprovació de l’acta de les sessions anteriors: 26 d’octubre de 2011 i 3 de novembre de 2011.
2.Proposta d’aprovació de les Festes Locals per l’any 2012
3.Proposta d’acceptació de l’ajut atorgat pel Departament de Governació per l’obra Ampliació del cementiri municipal, dins el PUOSC 2010
4.proposta d’acord de renovació d’adhesió a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
5.Proposta d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit
6.Proposta d’acord d’adjudicació de l’obra d’urbanització de la prolongació del carrer de les Vinyes.
7.Proposta d’acord d’adjudicació de l’obra d’Ampliació del cementiri municipal.
8.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia dictats des de l’últim Ple ordinari.

 20 Adjudicació treballs redacció projecte ampliació cementiri municipal.
21 Aprovació oferta pública d’ocupació
22 Nomenament secretari accidental
23 Designació membres mesa contractació licitació obra carrer vinyes
24 Designació membres mesa contractació licitació obra ampliació cementiri municipal.
25 Generació de crèdit

3 respostes a "Ple ordinari de Desembre"

  • JOAQUIM VICH ENRICH says:
    • Ajuntament says:
    • Anna Valls says:
Deixa el teu comentari