Ple extraordinari de Novembre 2011

3 Novembre 2011 a les 20h.

Ordre del dia:

Primer.- Proposta, si s’escau, d’aprovació provisional de l’expedient de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2012.

Segon.- Proposta, si s’escau, d’aprovació inicial, i si s’escau definitiva, del projecte “D’AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.”

Tercer.- Proposta, si s’escau, d’aprovació del plec de clàusules administratives particulars i d’aprovació simultània de l’expedient de contractació pel procediment negociat, de l’obra titulada “AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL” i obertura del procediment d’adjudicació.

Quart.- Proposta, si s’escau, d’aprovació del plec de clàusules administratives particulars i d’aprovació simultània de l’expedient de contractació pel procediment negociat, de l’obra titulada “URBANITZACIÓ CARRER DE LES VINYES” i obertura del procediment d’adjudicació.


Deixa el teu comentari