Informació de servei: Escombraries

Servei de recollida d’escobraries
Els dilluns i divendres.

Calendari de recollida (pròximes actuacions d’aquest any)
Cartró i envasos:
18/ 08/2011

15/ 09/2011

13/ 10/2011,

10/ 11/2011

08/ 12/2011

Voluminosos (trastos)
01/09/2011

05/ 10/2011

02/ 11/2011

07/ 12/2011

Vidre:

cada 4 setmanes, no disposem de dates.

Rentat de contenidors:
15/ 09/2011

18/ 10/2011

13/ 12/2011

Deixa el teu comentari