Ple a l’Ajuntament

El Dijous 23 de Juny del 2011 es va convocar un sessió extraordinària del ple de l’ajuntament.

ORDRE DEL DIA:

  1. Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de la Corporació.

  2. Coneixement de les resolucions de l’Alcaldia en matèria nomenaments i delegacions.

  3. Proposta de creació de grups municipals.

  4. Proposta d’aprovació del règim de sessions del Ple de la Corporació.

  5. Proposta de creació de la Comissió Especial de Comptes.

  6. Proposta de nomenament de representants en òrgans col.legiats.

Deixa el teu comentari